Bwrdd y Llywodraethwyr

Dyddiad Cau Ymgeisio
01 Ionawr 2024
Adran
Fwrdd Llywodraethwyr
Math o Gyflogaeth
Parhaol
Lleoliad
Campws Graig
Math o weithle
Ar safle

Cyfrifoldebau Allweddol

Manyleb yr unigolyn

Ymrwymiad o ran amser a thâl

Ynghylch Coleg Sir Gar & Coleg Ceredigion

Crëwyd Coleg Sir Gâr yn 1985 a daeth yn sefydliad corfforaethol yn 1993. Yn 2013 cafodd ei wneud yn gwmni sef Coleg Sir Gâr Cyf, o fewn Grŵp Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, a rhan o Brifysgol Sector Deuol ranbarthol. Mae gan y Coleg drosiant blynyddol o dros £35m ac mae'n cyflogi tua 800 o staff.

Crëwyd Coleg Ceredigion ym 1985 a daeth yn sefydliad corfforaethol ym 1993. Unodd y coleg â Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant fel is-gwmni yn 2014.  Mae gan y coleg drosiant blynyddol o dros £6m ac mae'n cyflogi tua 180 o staff.

Lleolir y Coleg yn Ne-orllewin Cymru ac mae ganddo saith prif gampws yn Llanelli (Y Graig), Caerfyrddin (Pibwrlwyd a Ffynnon Job), Rhydaman, Llandeilo (Y Gelli Aur), Aberteifi a Aberystwyth. Mae'r Coleg hefyd yn gartref i Ysgol Gelf Caerfyrddin, sydd â'i gwreiddiau'n dyddio nôl i 1854.

Ysbrydoli Dysgwyr
Cyflawni Potensial
Ennill Rhagoriaeth

Dogfennau

Ddim yn hollol addas? Cofrestrwch eich diddordeb i gael gwybod am unrhyw rolau a ddaw sy’n bodloni eich meini prawf.

Cofrestru Eich Diddordeb
Dyddiad Cau Ymgeisio
01 Ionawr 2024
Adran
Fwrdd Llywodraethwyr
Math o Gyflogaeth
Parhaol
Lleoliad
Campws Graig
Math o weithle
Ar safle
Dogfennau
Governor recruitment brochure nov 2023.pdf
Governor recruitment brochure nov 2023 - cym.pdf
Gweld pob cyfle yn Coleg Sir Gar & Coleg Ceredigion